Giỏ hàng

Chính sách đổi trả

Chính sách đổi trong vòng 15 ngày với điều kiện máy có lỗi từ nhà sản xuất là một biện pháp đảm bảo quyền lợi và sự hài lòng của khách hàng. Dưới đây là một số điểm chính liên quan đến chính sách này:

  1. Thời Gian Đổi Trả 15 Ngày: Khách hàng có thời gian 15 ngày kể từ ngày mua sản phẩm để đổi trả nếu sản phẩm gặp lỗi từ nhà sản xuất.

  2. Điều Kiện Đổi Trả: Sản phẩm cần đạt đến các điều kiện đặc biệt, đặc biệt là có lỗi xuất phát từ quy trình sản xuất, không phải do lạm dụng hoặc thiệt hại từ việc sử dụng không đúng.

  3. Hỗ Trợ Kỹ Thuật: Khách hàng sẽ được hỗ trợ kỹ thuật để xác định lỗi cụ thể và đảm bảo quy trình đổi trả diễn ra một cách thuận lợi nhất.

  4. Đổi Mới hoặc Hoàn Tiền: Trong trường hợp sản phẩm không thể sửa chữa hoặc thay thế, khách hàng có quyền đổi mới hoặc cửa hàng hỗ trợ lên đời 1 câu máy khác hoặc xuống đời thấp hơn.

  5. Phí Giao Hàng Đổi Trả: Nếu có, chi phí giao hàng đổi trả có thể được chấp nhận hoặc miễn phí, tùy thuộc vào chính sách cụ thể của cửa hàng.

Chính sách này giúp tạo ra một môi trường mua sắm an toàn và đáng tin cậy, đồng thời thể hiện cam kết của cửa hàng đối với chất lượng và sự hài lòng của khách hàng.