Giỏ hàng

Bảng giá dịch vụ thay màn hình iPhone

10/11/2022
Sửa Chữa Iphone


iPhone 13 Pro Max8.700.000₫
iPhone 13 Pro6.500.000₫
iPhone 135.500.000₫
iPhone 13 mini5.000.000₫
iPhone 12 Pro Max7.900.000₫
iPhone 12 Pro5.500.000₫
iPhone 124.500.000₫
iPhone 12 mini4.500.000₫
iPhone 11 Pro Max4.600.000₫
iPhone 11 Pro4.000.000₫
iPhone 112.200.000₫
iPhone SE 20202.200.000₫
iPhone XS Max3.800.000₫
iPhone XS2.500.000₫
iPhone X2.300.000₫
iPhone XR2.200.000₫
iPhone 8 Plus1.300.000₫
iPhone 81.100.000₫
iPhone 7 Plus1.300.000₫
iPhone 71.000.000₫
Chia sẻ

Dịch vụ liên quan