Giỏ hàng

Bảng giá dịch vụ thay kính iPhone

10/11/2022
Sửa Chữa Iphone


iPhone 13 Pro Max1.500.000₫
iPhone 13 Pro1.300.000₫
iPhone 131.100.000₫
iPhone 13 mini1.500.000₫
iPhone 12 Pro Max950.000₫
iPhone 12 / iPhone 12 Pro650.000₫
iPhone 12 mini650.000₫
iPhone 11 Pro Max700.000₫
iPhone 11 Pro65650.000₫
iPhone 11650.000₫
iPhone SE 2020900.000₫
iPhone SE900.000₫
iPhone XS Max650.000₫
iPhone XS500.000₫
iPhone X500.000₫
iPhone XR500.000₫
iPhone 8 Plus300.000₫
iPhone 8250.000₫
iPhone 7 Plus300.000₫
iPhone 7250.000₫
Chia sẻ

Dịch vụ liên quan