Giỏ hàng

Bảng giá sửa chữa loa ngoài iPhone

10/11/2022
Sửa Chữa Wacth


Dòng máyChi phí
iPhone 13 Pro Max (Loa phía trên)1.500.000₫
iPhone 13 Pro Max (Loa phía dưới)800.000₫
iPhone 13 Pro (Loa phía trên)1.500.000₫
iPhone 13 Pro (Loa phía dưới)800.000₫
iPhone 13 (Loa phía trên)1.200.000₫
iPhone 13 (Loa phía dưới)700.000₫
iPhone 13 mini (Loa phía dưới)1.000.000₫
iPhone 13 mini (Loa phía trên)600.000₫
iPhone 12 Pro Max900.000₫
iPhone 12 / iPhone 12 Pro700.000₫
iPhone 12 mini600.000₫
iPhone 11 Pro Max800.000₫
iPhone 11 Pro700.000₫
iPhone 11600.000₫
iPhone SE 2020600.000₫
iPhone XS Max700.000₫
iPhone XS600.000₫
iPhone XR500.000₫
iPhone X500.000₫
iPhone 8 Plus500.000₫
iPhone 7300.000₫
iPhone 7 Plus500.000₫
Chia sẻ

Dịch vụ liên quan