Giỏ hàng

Bảng giá thay sửa face ID

10/11/2022
Sửa Chữa Iphone


iPhone 13 Pro Max1.800.000₫
iPhone 13 Pro1.500.000₫
iPhone 131.200.000₫
iPhone 13 mini1.200.000₫
iPhone 12 Pro Max1.500.000₫
iPhone 12 / iPhone 12 Pro1.200.000₫
iPhone 12 mini1.000.000₫
iPhone 11 Pro Max1.300.000₫
iPhone 11 Pro1.200.000₫
iPhone 11800.000₫
iPhone XS Max1.200.000₫
iPhone XS900.000₫
iPhone XR800.000₫
iPhone X800.000₫
Chia sẻ

Dịch vụ liên quan